Har du annledningen - Tar vi utfordringen

Prisforslag

Nedenfor ligger det eksempler på selskaper med prisforslag.
Dette er kun ment som eksempler for å vise våre priser.
Ditt selskapene kan selvfølgelig endres etter ønske slik at det blir unikt og innfrir dine tanker og forventninger.

Konfirmasjon

Minnestund

Dåp eller Navnefest

Bryllup: her ligger det ikke noe prisforslag da det er veldig forskjellig på hva som ønskes for anledningen. Ta kontakt med oss om dine ønsker.