Har du annledningen - Tar vi utfordringen

Prisforslag

Nedenfor ligger det eksempler på selskaper med prisforslag.
Dette er kun ment som eksempler for å vise våre priser.
Ditt selskapene kan selvfølgelig endres etter ønske slik at det blir unikt og innfrir dine tanker og forventninger.

Kurs og Konferanse

Konfirmasjon

Minnestund

Dåp eller Navnefest

Bryllup
Her ligger det ikke noe prisforslag da det er veldig forskjellig på hva som ønskes for anledningen. Ta kontakt med oss om dine ønsker så lager vi ditt selskap.

Jubileum
Her ligger det ikke noe prisforslag da det er veldig forskjellig på hva som ønskes for anledningen. Ta kontakt med oss om dine ønsker så lager vi ditt selskap.